EN
JP
Kỷ niệm 17 năm thành lập
Tin tức & Sự kiện
 
Danh sách trao danh hiệu Sao Khuê 2013
 

Lễ trao danh hiệu Sao Khuê sẽ được diễn ra lúc 20h00 ngày 21/04/2013 tại trường quay S4 – Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC.

NHÓM 1: CÁC SẢN PHẨM, GIẢI PHÁP PHẦN MỀM THƯƠNG MẠI TIÊU BIỂU CỦA VIỆT NAM

1. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp cho chính phủ điện tử

 • Phần mềm Quản lý Tiếp dân, Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Công ty CP Công nghệ Tin học EFY Việt Nam.
 • Phần mềm Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến (CGATE) của Trung tâm Công nghệ Phần mềm - Đại học Cần Thơ.

2. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp quản lý doanh nghiệp lớn

 • Fast Business Online – Giải pháp Quản trị Doanh nghiệp toàn diện trên nền tảng web của Công ty CP Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp.
 • Hệ thống Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ASOFT-ERP®) của Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Mặt trời Xanh.
 • Hệ thống Đảm bảo doanh thu của Trung tâm Phần mềm Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
 • Phần mềm Quản lý kinh doanh trên bản đồ của Trung tâm Phần mềm Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
 • Phần mềm 1C:Quản lý thương mại của Công ty Cổ phần Hệ thống 1-V.
 • Phần mềm 1C:Quản lý tổng thể của Công ty Cổ phần Hệ thống 1-V.

3. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • Phần mềm Quản lý bán hàng MASTER PRO của Công ty Cổ phần HOSCO.
 • Phần mềm Quản lý và Điều hành Doanh nghiệp trực tuyến iBom® V3.0 của Công ty TNHH Phần mềm Trí tuệ.
 • Phần mềm Hệ thống quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN của Công ty Cổ phần MISA.
 • Giải pháp Quản lý hệ thống phân phối và bán lẻ SureRMS/SureERP for Retail của Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt.

4. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp chuyên ngành kế toán tài chính, doanh nghiệp

 • Phần mềm kế toán FTS Accounting của Công ty Cổ phần Giải pháp First Trust.

5. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp quản lý nhân sự

 • Phần mềm, dịch vụ về kế toán, nhân sự, hành chính – SPS của Công ty TNHH Harvey Nash Việt Nam.
 • Phần mềm Quản trị nhân sự Bizzone của Công ty Cổ phần Điện tử Tin học FSC.
 • Phần mềm Quản lý nhân sự LOTUS PRO của Công ty Cổ phần HOSCO.
 • Phần mềm Quản trị nhân sự tiền lương (ASOFT®-HRM) của Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Mặt trời Xanh.
 • Giải pháp Quản trị nguồn nhân lực SureHCS của Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt.

6. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp cho công tác văn phòng

 • Giải pháp Quản trị văn phòng thông minh BIO Portal của Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt.

7. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp an toàn thông tin, bảo mật và chống virus

 • KeyPass OTP - Phần mềm Xác thực từ xa mật khẩu sử dụng một lần đa giải pháp dịch vụ hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn MK.

8. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp cho ngành tài chính, ngân hàng

 • Giải pháp Quản lý hợp đồng tài chính của Công ty Cổ phần Phần mềm Sao Mai.

9. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp ngành giáo dục, đào tạo

 • Mạng xã hội Chăm Học (ChamHoc.Vn) của Công ty Cổ phần Trò chơi Vui Vẻ.
 • Website học tiếng Anh trực tuyến www.TiengAnh123.com của Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến.
 • Phần mềm Hỗ trợ giáo viên CPIT TS.NET của Công ty Cổ phần CPIT.
 • Phần mềm sổ liên lạc điện tử HOSCO CONTACT của Công ty Cổ phần HOSCO.
 • Hệ thống Quản lý giáo dục của Công ty CP Nghiên cứu và Phát triển Phần mềm Việt Nam.
 • Phần mềm Quản lý giáo dục phổ cập chống mù chữ Prosoft.ESCI. của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam (Vietec).
 • Phần mềm VIOLET của Công ty Cổ phần Mạng Giáo dục Bạch Kim.

10. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp cho ngành y tế

 • Giải pháp Quản lý thông tin bệnh viện Vimes của Công ty CP Phần mềm Y tế Việt Nam.
 • Mạng xã hội Y tế - YTON.VN của Công ty Cổ phần Cung cấp Giải pháp và Dịch vụ Công nghệ cao Việt Nam (HSP).

11. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp ứng dụng web

 • Cổng thông tin việc làm thanh niên Việt Nam - MyWork của Công ty Cổ phần Giải pháp Hệ thống Thông tin ISS Việt Nam.
 • Phần mềm Cổng thông tin âm nhạc Imuzik - Imuzik Portal của Trung tâm Phần mềm Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
 • Phần mềm quản trị trang cộng đồng âm nhạc Keeng của Trung tâm Phần mềm Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

12. Lĩnh vực phần mềm và giải pháp chuyên ngành viễn thông và ứng dụng 3G

 • FPT.ePOS – Hệ thống quản lý bán hàng tập trung cho doanh nghiệp viễn thông của Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT.
 • Phần mềm Truyền hình di động qua sóng 3G-MobileTV của Trung tâm Phần mềm Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
 • Phần mềm Quản lý cuộc gọi gia đình của Trung tâm Phần mềm Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
 • Phần mềm Cảnh báo sớm mạng lưới của Trung tâm Phần mềm Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

13. Lĩnh vực phần mềm ứng dụng cho ĐTDĐ, thiết bị di động cầm tay và các dịch vụ gia tăng trên internet

 • Nền tảng phân phối nội dung số trên điện thoại di động – Vimob của Công ty Cổ phần Viễn Thông Tinh Vân.

14. Lĩnh vực phần mềm và các giải pháp phần mềm khác

 • Phần mềm Quản lý Tài sản DTSOFT (QLTS) của Công ty TNHH Phát triển và Chuyển giao Phần mềm.
 • Hệ thống Quản lý tài sản cố định và công cụ dụng cụ của Công ty CP Nghiên cứu và Phát triển Phần mềm Việt Nam.

 

NHÓM 2: CÁC GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TIÊU BIỂU

 • 123Mua của Công ty Cổ phần VNG.
 • Cổng giao dịch tài chính chứng khoán VNDIRECT của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.

 

NHÓM 3: CÁC SẢN PHẨM VÀ GIẢI PHÁP PHẦN MỀM MỚI CỦA VIỆT NAM 2012 - 2013

 • Zalo của Công ty Cổ phần VNG.
 • Hệ thống số hoá dữ liệu toàn diện - IDEAS của Công ty TNHH GHP Far East.
 • Phần mềm Quản lý thông tin kiểm định chất lượng giáo dục Prosoft.QA của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam (Vietec).
 • Phần mềm Quản lý tài sản QLTS.VN của Công ty Cổ phần MISA.
 • Giải pháp Sách giáo khoa điện tử Classbook của Công ty Cổ phần Sách Điện tử Giáo dục.
 • EBOP của Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử Viễn thông (ELCOM).

 

NHÓM 4: NHÓM CÁC DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Lĩnh vực dịch vụ hosting và đăng ký tên miền

 • Dịch vụ Lưu trữ /Tên miền FPT Telecom – Domain/Hosting của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

2. Lĩnh vực dịch vụ internet

 • Dịch vụ Internet Băng thông rộng ADSL của Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT.
 • Dịch vụ Internet Cáp quang FTTH của Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT.

3. Lĩnh vực dịch vụ data center

 • Dịch vụ Máy chủ Trung tâm Dữ liệu FPT Telecom – Data Center của Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT.

4. Lĩnh vực dịch vụ BPO

 • Dịch vụ Gia công quy trình kinh doanh của Công ty TNHH Harvey Nash Việt Nam.
 • Dịch vụ Gia công quy trình doanh nghiệp của Công ty TNHH GHP Far East.
 • Xuất bản phẩm điện tử dùng ứng dụng SPiZone của Công ty TNHH SPi Việt Nam.
 • Dịch vụ Gia công quy trình doanh nghiệp của Công ty TNHH Digi-Texx.

5. Lĩnh vực dịch vụ gia công xuất khẩu phần mềm và dịch vụ CNTT

 • Dịch vụ Gia công xuất khẩu phần mềm của Công ty TNHH Harvey Nash Việt Nam.
 • Dịch vụ Gia công xuất khẩu phần mềm của Công ty Cổ phần Global Cybersoft Việt Nam.
 • Dịch vụ Gia công phát triển phần mềm cho thị trường Mỹ của Công ty TNHH KMS Technology Việt Nam.
 • Dịch vụ Gia công xuất khẩu phần mềm của Công ty Cổ phần Phần mềm Luvina.

6. Lĩnh vực dịch vụ đào tạo CNTT

 • Cung cấp dịch vụ giáo dục và đào tạo Công nghệ thông tin quốc tế của Công ty Cổ phần Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ cao Bách Khoa.
 • Dịch vụ Đào tạo CNTT hệ chính quy của Trường Đại học FPT.
 • Dịch vụ Đào tạo CNTT hệ phi chính quy của Trường Đại học FPT.

7. Lĩnh vực dịch vụ điện toán đám mây

 • Dịch vụ lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến Fshare.vn của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.
 • Dich vụ Giám sát 24/7 Cloud IP Camera của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

8. Lĩnh vực các dịch vụ phần mềm, CNTT khác

 • Dịch vụ Chứng thực chữ ký số VNPT-CA của Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC).

 

 Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam

 

Các tin liên quan
Tin hoạt động CUSC
 
Kính gửi quý Khách hàng và Đối tác, Căn cứ vào kế hoạch định kỳ hàng năm, Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ (CUSC) xin thông báo nghỉ hè năm 2018 của CUSC như sau:
17-07
 
Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ (CUSC) thông báo thời gian nghỉ Tết Mậu Tuất như sau:   ·        Thời gian nghỉ: 12/02/2018 - 20/02/2018 (nhằm 27 tháng chạp đến hết ngày mùng 05 tháng giêng âm lịch). ·        Bắt đầu làm việc lại: từ ngày 21/02/2018. CUSC trân trọng thông báo đến quý đối tác, khách hàng để tiện sắp xếp thời gian và công việc khi liên hệ làm việc tại CUSC. ​CUSC kính chúc Quí đơn vị một mùa xuân mới DỒI DÀO SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC AN KHANG​ - VẠN ĐIỀU MAY MẮN. ​Trân trọng./.​  
31-01
 
       Ngày 15/12/2017 - Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Phổ biến thông tin Cổng dịch vụ Hành chính tập trung tỉnh Sóc Trăng. Tham gia Hội nghị có gần 200 đại biểu đại diện cho 80 xã, phường, thị trấn tỉnh Sóc Trăng. Đại biểu đại diện cho 80 xã, phường, thị trấn tham dự Hội nghị              Theo báo cáo tại Hội nghị, hiện tại phần mềm Cổng thông tin dịch vụ hành chính tập trung một cửa trực tuyến tại tỉnh Sóc Trăng đã được Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ triển khai và tập huấn với: -         01 Cổng dịch vụ hành chính tập trung tại địa chỉ www.motcua.soctrang.gov.vn. -         17 Cổng thành phần tại các Sở, ban, ngành và 01 liên kết với Công ty Điện lực Sóc Trăng. -         11 Cổng thành phần của thành phố Sóc Trăng và các huyện. -         80 xã, phường, thị trấn tại thành phố Sóc Trăng và các huyện (còn lại 29 xã, phường, thị trấn).        Phát biểu tại Hội nghị, ông Dương Văn Nhân - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cho biết, theo kế hoạch của tỉnh Phần mềm một cửa trực tuyến sẽ được vận hành chính thức vào đầu năm 2018. Qua đó các đơn vị phải chuẩn bị sẵn sàng để vận hành phần mềm mang lại hiệu quả. Ông Dương Văn Nhân - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại Hội nghị               Kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Việt - Giám đốc Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ phát biểu sẽ cam kết phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng quyết tâm thực hiện phần mềm và đẩy mạnh việc vận hành, sử dụng phần mềm một cách tốt nhất, hiệu quả nhất. Ông Nguyễn Hoàng Việt - Giám đốc Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ phát biểu cam kết phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng               Hội nghị diễn ra tốt đẹp và kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.
23-01
 
Trong hai ngày 26 và 27/8 vừa qua, tại TP. Cần Thơ đã diễn ra Hội thao truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông khu vực phía nam lần thứ X năm 2017. Hội thao truyền thống đã diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi là dịp để các cán bộ công chức, viên chức đang công tác trong ngành Thông tin và Truyền thông gặp gỡ, giao lưu, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe, từ đó trau dồi năng lực chuyên môn và kinh nghiệm công tác, góp phần tạo sự đoàn kết, cùng phát triển trong ngành. Bên cạnh đó, là để kỷ niệm ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (28/8). Lễ khai mạc hội thao Năm nay, Sở Thông tin và Truyền thông Cần Thơ đăng cai tổ chức với sự tham dự của các Sở Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam và các đơn vị trong ngành Thông tin và Truyền thông. Hội thao năm nay gồm có 09 môn: Quần vợt, Bóng đá mini, Cầu lông, Bóng bàn, Nhảy bao bố, Kéo co, Đẩy gậy, Chung sức múc nước tập thể, Nhảy dây tập thể. Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ tham dự thi đấu giao lưu ở môn Bóng đá mini.  Đoàn vận động viên Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ tham gia thi đấu ở môn Bóng đá Mini Mặc dù chỉ dừng lại ở vòng bảng nhưng tất cả vận động viên tham gia hội thao đã trãi qua khoảng thời gian thi đấu rất vui vẻ và phấn khởi. Mặc dù thời tiết ngày thi đấu thứ hai có mưa nhưng không vì thế làm giảm đi nhuệ khí thi đấu của các vận động viên. Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ gặp “đối thủ nặng ký” Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau Kết thúc một kỳ hội thao thành công trong không khí vui tươi phấn khởi và hứa hẹn một kỳ hội thao ngành Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam lần thứ XI – năm 2018 sẽ được tổ chức tại thành phố biển Vũng Tàu./.  
31-08
 
Kính gửi quý Khách hàng và Đối tác, Căn cứ vào kế hoạch định kỳ hàng năm, Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ (CUSC) xin thông báo nghỉ hè năm 2017 của CUSC như sau:
14-07
 

[X] Đóng
Can Tho University Software Center
Văn phòng:  
+ Địa chỉ: 01 Lý Tự Trọng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
+ Điện thoại: +84 292 3731072
+ Fax: +84 292 3731071
+ Email: cusc.sales@ctu.edu.vn
+ Website: http://cuscsoft.com/
Vui lòng điền thông tin vào các ô bên dưới và gửi cho chúng tôi:
Tên
 •  
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Nội dung
Mã xác nhận Verify Verify